Manda Sütü

Manda Sütü

Günümüzde Çin'den gelen süt tozlarının bile gıda üretiminde kullanılmasının tüketicide yarattığı haklı endişeler nedeniyle hepimiz kaliteli sütün önemini ve hatta değişik hayvan sütlerinin artı değerlerini konuşmaya başladık.

Manda sütü İnek sütüne oranla daha az su, daha çok toplam kuru madde (TKM), yağ, protein, laktoz ihtiva eder ve bu yüksek besleme özellikleri nedeniyle de Süt Teknolojisinde tercih edilir. Manda sütü Türkiye'de Peynir, Lüle Kaymağı, Sütlü Tatlı, Yoğurt, Ayran ve Tereyağı üretiminin kıymetli bir girdisidir.

Süt sığırcılığının giderek kapalı sisteme dönüşmesi (Entansifleşmesi) ne karşı Mandanın çevre koşullarına dayanıklı olması, İneğe göre çok daha özgür bir ruha sahip olması, göl-dere gibi bol sulu arazileri sevmesi ve kaba yemden daha fazla yararlanabilmesi gibi diğer ekonomik koşullar Manda yetiştiriciliğinin  ülkemizde açık arazilerde (Ekstansif yapıda),  genellikle küçük aile işletmeleri tarafından yapılmaya devam etmesine yol açmıştır. Sulak doğal alanların yok edilmesi gibi çeşitli nedenlerle Manda Nüfusu dünyada artmakta iken maalesef Türkiye'de hızla gerilemektetir. 

Manda Nüfusunun yıllara göre değişimi
  1982 2005
Dünya 128.000.000 173.000.000
Türkiye 1.000.000 105.000

1993 verilerine göre Türkiye'nin toplam süt üretiminde  % 1,3 paya sahip olan manda sütü bugün maalesef çok daha düşük bir paya gerilemiş, Manda sütünün fiyatı da arz/talep dengesizliği nedeniyle giderek İnek Sütünün üç katına çıkmıştır. Dünya üzerindeki diğer bazı ülkelerdeki tüketiciler de bizdeki kadar yüksek olmasa da Manda sütüne sığır sütünden daha fazla para ödeme eğilimindedirler, bunun sebebi olarak kapalı sisteme dönen sığır sütü üretiminde yaygın kullanılan sentetik, kimyasal ve hormon benzeri maddeleri kullanmaksızın elde edilen güvenli süt ve süt ürünlerine olan isteğin etkili olduğu düşünülmektedir.

Dünya süt üretiminin %5’den fazlası Mandadan elde edilmektedir. Dünya manda populasyonunun yaklaşık % 95'i Asya kıtasında bulunmakta olup Hindistan dünyadaki en büyük Manda sütü üreticisi konumundadır. İtalyanların meşhur Mozzarella Peyniri de Manda Sütünden üretilmektedir.

Lezzete Yolculuk